O blogu

Treba da se prilagođavamo novim stvarima. Internet je postao lako dostupna zabava koja se više ne koristi za proširenje znanja.
Narod više ne čita knjige, sve traži na internetu.
Zato je moj blog moja e-knjiga srećnih uspomena.
Blog je osnovan 1.2.2018. godine kao jedan vid promovisanja ličnog pogleda na svet, oplemenjavanju čitalačkog uma životnim citatima, tekstovima velikih pisaca, poezijom i putopisima. Ovde možete naći poeziju i tekstove velikih pisaca, životne citate, moja razmišljanja i moj pogled na svet. Ovo je nešto moje, gde delim svoje emocije, uspomene, kritike, misli. Ovo je moje mesto za dušu!